Firma:

K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal
Siedziba: 93-519 Łódź, ul. Sokola 6/29
NIP: PL 729-203-03-87
REGON: 473243680
Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w:
     Delegaturze Łódź - Górna, pod numerem II RHU 64111-55131/2004

Kontakt: m.prasal@op.pl, lub poprzez forum, Administrator SushiMaker.

Konto Bankowe:
    Dane banku: BRE BANK S.A. BRE WBE/ŁÓDŹ
    Nr rachunku: 06 1140 2004 0000 3102 3456 4345

Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe:

Poniższa lista zawiera wybrane znaki towarowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal. W żadnym razie nie należy jej traktować jako listy zamkniętej.

BWTeam™ oraz BWTeam logo
są znakami towarowym K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal na terenie Unii Europejskiej i/lub innnych państw.

Best Web Technologies™
jest znakiem towarowym K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal na terenie Unii Europejskiej i/lub innnych państw.

BloodWars® oraz BloodWars logo
są znakami towarowym i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal na terenie Unii Europejskiej i/lub innnych państw.

Burning Riders™ oraz Burning Riders logo
są znakami towarowym K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal na terenie Unii Europejskiej i/lub innnych państw.

Time Edge™, Czas Wojny™, Time Edge logo oraz Czas Wojny logo
są znakami towarowym K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal na terenie Unii Europejskiej i/lub innnych państw.